เชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นกับการบำรุงดิน

ในศาสตร์เกษตรธรรมชาติ ย่อมต้องพูดถึงจุลินทรีย์ท้องถิ่น หรือ IMO (Indigenous Microorganism) ที่ช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์ที่มีอยู่ในดินทั้งบนผิวดินและใต้ดิน อีกทั้งช่วยในการกำจัดจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเหม็นต่างๆ ช่วยให้พืชสามารถนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ได้สะดวก ทำให้พืชแข็งแรง และเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจุลินทรีย์ท้องถิ่นจะปรับตัวได้ดีในพื้นที่ปลูกและสภาพอากาศได้ดีกว่าจุลินทรีย์ที่มาจากท้องที่อื่น จึงสามารถนำไปใช้งานได้ดีและยั่งยืนกว่า

Seedwebs

July 22, 2021

การเก็บเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย

สำหรับการทำน้ำหมักชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักบำรุงดิน น้ำหมักเร่งการเจริญเติบโตกล้าอ่อน หรือ ปุ๋ยหมัก หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นคุณต่อดินเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยทั่วไปจะมีสีขาว ขึ้นอยู่ตามเศษใบไม้แห้ง หรือ ตามหน้าดินขุยไผ่ หากเราต้องการเพาะหัวเชื้อและเก็บไว้ทำน้ำหมักแล้ว ก็สามารถนำกล่องพร้อมด้วยข้าวสุก (ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์) ฝังลงดิน จะทำให้ได้ราขาวขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

Seedwebs

July 15, 2021

ลำดับการทำงานของธาตุอาหาร

ธาตุอาหารตามหลักของ Bio-dynamics จะไม่ได้ทำงานหัวเดียวเดี่ยวโดด แต่ทำงานร่วมกับชนิดอื่นๆ หมุนเวียนเป็นวงจร แม้ว่าธาตุอาหารบางชนิด พืชอาจจะไม่ได้ต้องการมาก แต่ถ้าก็จะส่งผลให้การไหลเวียนของวงจรการสร้างอาหารของพืชหยุดชะงักลงได้ แม้ว่าจะมีธาตุอาหารหลักอยู่ครบแล้วก็ตาม

Seedwebs

July 8, 2021

อาการขาดธาตุอาหารในพืช

ผักนั้นพูดไม่ได้ เวลาป่วยก็ย่อมแสดงออกมาให้เห็นทางใบ ใบเป็นอวัยวะที่ผลิตอาหารผ่านการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ให้แก่พืช เมื่อพืชขาดธาตุอาหาร ก็จะแสดงอาการผ่านใบอ่อนหรือใบแก่ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดธาตุอาหาร เช่น ถ้าเป็น NPK ก็แสดงอาการที่ใบแก่ก่อนใบอ่อน เป็นต้น เมื่อเรารู้ว่าพืชขาดธาตุอาหารอะไร เราก็จะรู้ว่าจะต้องบำรุงดินอย่างไรให้มีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช อาการเกิดที่”ใบแก่”ก่อน อาการเกิดที่”ใบอ่อน”ก่อน

Seedwebs

June 24, 2021

บำรุงกล้าน้อยด้วยน้ำหมักหน่อกล้วย

นอกจากการบำรุงดินให้มีธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุให้เอื้อต่อการโตของกล้าผักแล้ว ในช่วงแรกหลังนำกล้าผักลงแปลง กล้าผักอาจจะยังปรับตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร การใช้น้ำหมักหน่อกล้วยอาจจะช่วยให้กล้าผักแข็งแรงและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น

Seedwebs

May 20, 2021

ปรุงน้ำหมักบำรุงดิน

หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสวนผักได้เผยแพร่ความรู้เบื่องต้นในการปลูกผักในแต่ละกลุ่มไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผักกินใบอย่างผักบุ้ง ไม้ผลอย่างมะเขือเปราะ รวมถึงไม้เถาอย่างฟักเขียวและบวบ สัปดาห์นี้ก็ลองทำชุดความรู้เอาใจนักปลูกมือใหม่และสนใจทำน้ำหมักกันดูบ้าง ซึ่งสูตรนี้ทำไม่ยาก เหมาะสำหรับบำรุงดินและกล้าไม้ที่เพิ่งย้ายลงแปลงปลูก อีกทั้งวัตถุดิบก็หาแสนจะง่ายดาย มาทำกันดูค่ะ

Seedwebs

April 29, 2021

Workshop อยากปลูกผักแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง โดย คุณชูเกียรติ โกแมน

ในช่วงนี้ที่ภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ห้างร้านต่างโดนมาตรการป้องกันของรัฐที่จำกัดเวลาเปิดร้าน ทำให้ผู้บริโภคมีความยากลำบากในการซื้อวัตถุดิบ

Seedwebs

April 19, 2021

ราใบไม้สีขาว จุลินทรีย์ท้องถิ่น : (3) วิธีการเก็บ เพาะเลี้ยง และทำรำหมักจากจุลินทรีย์พื้นบ้าน

ในตอนสุดท้ายของบทความ เราคิดว่าผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้คงอยากจะรู้แล้วว่า ราใบไม้สีขาวพื้นบ้านนั้นจะสามารถนำมาใช้บำรุงดินและผักที่ของเราได้อย่างไร โดยการนำราใบไม้สีขาวมาใช้ประโยชน์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเก็บจุลินทรีย์ราใบไม้สีขาวพื้นบ้าน วัตถุดิบและอุปกรณ์– กล่องพลาสติก– ช้อน (สำหรับใช้ตักข้าว)– ข้าวหุงกึ่งสุกกึ่งดิบ (ทิ้งไว้ให้เย็น) จำนวน 1 ส่วน– น้ำตาลอ้อย 1 ส่วน– กระดาษห่อข้าวมันไก่. วิธีการเก็บ– ขั้นตอนที่ 1 นำกล่องพลาสติกและช้อนที่เตรียมไว้มาต้มหรือนึ่งฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส– ขั้นตอนที่ 2 หุงข้าวเจ้าขาวให้สุก แต่ให้หุงแข็งกว่าปกติเล็กน้อย– ขั้นตอนที่ 3 นำข้าวที่หุงสุกแล้วข้าวลงในกล่องไม้หรือกล่องพลาสติก (กล่องอาหาร) โดยใส่ข้าวสูงไม่เกิน 7 เซนติเมตร และไม่ต้องกดข้าว หากกดข้าวแน่นจุลินทรีย์ด้านล่างจะได้รับออกซิเจนน้อย– ขั้นตอนที่ 4 นำกระดาษห่อข้าวมันไก่ปิดกล่อง ตามด้วยมัดด้วยเชือกไม่ให้อากาศเข้า (ไม่ควรใช้ผ้าปิดเพราะผ้าเป็นตัวอุ้มน้ำและอากาศสามารถเข้าไปได้)– ขั้นตอนที่ 5 นำกล่องข้าวไปไว้ในบริเวณที่มีใบไม้ทับถมหรือต้นไผ่ที่มีขุยไผ่ทับถม (ควรใช้พลาสติกคลุมทับไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันน้ำฝน และใช้ตะแกรงคลุมอีกชั้นเพื่อป้องกันหนูและสัตว์อื่น ๆ มากิน) โดยทิ้งไว้เป็นเวลา 3 […]

Seedwebs

April 14, 2021

กองปุ๋ยหมักฉบับคนขี้เกียจ

ก่อนเริ่มต้นปลูกผัก ดินเป็นปัจจัยแรกที่ต้องศึกษาเนื่องจากส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง ดินเป็นวัสดุที่พืชต้องพึ่งพาในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นแหล่งธาตุอาหาร แหล่งน้ำและอากาศ เป็นวัสดุที่รากพืชหยั่งลึกและค้ำจุนลำต้นให้ตั้งตรง และปกป้องรากพืชจากแสงแดด สารเคมีที่เป็นอันตรายและแมลงศัตรูพืช ดินที่มีชีวิตและเหมาะสมต่อการปลูกผักควรมีปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุมาก อุ้มน้ำหรือเก็บความชื่นได้ดี และระบายน้ำได้ดีจนไม่เกิดน้ำขังบริเวณราก ลดการกัดเซาะ ดินที่ชีวิตจะช่วยให้ผักเจริญเติบได้อย่างแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง

Seedwebs

March 11, 2021

มุมมอง ประสบการณ์ และแนวทาง การจัดการวัชพืชโดยวีถีเกษตรกรรมเชิงนิเวศจากต่างประเทศ

โดย นคร ลิมปคุปตถาวร เกษตรกรชีวพลวัตและนักวิชาการอิสระด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ศูนย์อบรมเกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71) เปิดดวงตา มองมุมใหม่ กับวัชพืช: จากมุมมองและประสบการณ์เกษตรกรรมเชิงนิเวศ วัชพืชเป็นวัชพืชเฉพาะในมุมมองอันหยิ่งยโสของมนุษย์เท่านั้น เพราะมันขึ้นในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้มันขึ้น แต่ในธรรมชาติวัชพืชมีบทบาทสาคัญและน่าสนใจ เพราะทนทานต่อสภาพที่พืชที่เราเพาะปลูกทนไม่ได้ เช่น ความแห้งแล้ง ดินเป็นกรด ดินขาดฮิวมัส ขาดแร่ธาตุ หรือมีแร่ธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป

Seedwebs

January 7, 2020
1 2 3 4 6