ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนการทำเกษตรในเมืองประจำปี 2562 – 2563

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดี และขอประกาศ รายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนการทำเกษตรในเมืองประจำปี 2562 – 2563

Seedwebs

October 18, 2019

ประกาศรายชื่อการคัดเลือกโครงการ “Land Sharing” รอบที่ 1

รายชื่อเจ้าของที่ดิน เครือข่ายคนปลูกผัก อาสาสมัคร และนักวิชาการ  โครงการ“Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)    

Seedwebs

October 11, 2019

ชวนมาร่วมปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร

จะดีหรือไม่?? ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเมือง สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการกินอยู่ของผู้คน พลังของคนธรรมดาที่สามารถนำพาให้เกิดการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้งดงามได้  อยากชวนคุณมาร่วมปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร ด้วยกัน

Seedwebs

October 19, 2018
1 2