ปรุงน้ำหมักสูตรน้ำนม

เมื่อพูดถึงจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติกหรือกรดน้ำนม ก็จะพูดถึง Lactobacillus ที่มักพบมากในนมเปรี้ยว สามารถย่อยน้ำตาลให้กลายเป็นกรดแลคติกโดยไม่ใช้ออกซิเจนหรืออากาศ ซึ่งน้ำหมักชนิดนี้สามารถนำไปรดเพื่อบำรุงพืชและช่วยทางเดินอาหารของสัตว์ระบายได้ดีขึ้น

Seedwebs

April 7, 2022

สวนผักข้างทางรถไฟในปารีส: สำรวจวิถีชีวิตแบบเกษตรภายใต้โครงข่ายสวัสดิการสังคม

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสถาปัตยกรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากพอที่จะเลี้ยงและเพิ่มพลังให้กับตัวเอง และสร้างงานที่สอดคล้องกันสำหรับส่วนที่อ่อนแอที่สุดและเปราะบางที่สุด  หนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสำหรับรางวัล EU Mies Award 2022 คือ The Railway Farm (La Ferme du Rail) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้รับการคิดที่จะทำตามความคิดดังกล่าว โดยกลุ่มสถาปนิก Grand Huit และนักภูมิทัศน์ Melanie Drevet Paysagiste เพื่อนบ้านที่รอบรู้ในด้านเกษตรในเมือง ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าได้รับการฟื้นฟูด้วยการผสมผสานระหว่างการผลิตทางการเกษตร วัฒนธรรมอาหาร การทำสวนผัก หอพักนักศึกษา และการจ้างงานทางเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงเขตนี้ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีไว้สำหรับกลุ่มคนที่เปราะบางและอ่อนแอที่สุดในสังคม

Seedwebs

April 5, 2022

ปลูกผักเดือนเมษายน

พรุ่งนี้ก็เข้าสู่วันที่ 1 เมษา กันแล้ว เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนเป็นพิเศษ มีผักไม่กี่ชนิดที่สามารถให้ผลผลิตได้ดีในฤดูนี้ ซึ่งทางสวนผักเองจะมาแนะนำผัก 5 ชนิด มาให้ชาวสวนผักได้ปลูกกัน ได้แก่ กระเพรา ผักบุ้ง มะเขือเปราะ ฟักเขียว และ บวบ ชอบทำอาหารเมนูใด ก็ปลูกผักชนิดนั้นเลยค่ะ

Seedwebs

March 31, 2022

แนวปฏิบัติเกษตรในเมืองของอินเดีย

เกษตรในเมืองคือการผลิตอาหารในเขตเมืองและรอบเมือง การผลิตอาหารหมายถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพียงแค่อาหารที่หลากหลายซึ่งสามารถเพาะหรือปลูกได้ รวมถึงการเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงผึ้ง  อย่างไรก็ตาม ในบริบทของเมืองที่อินเดียนั้น จุดเน้นคือการปลูกผัก ผลไม้ และดอกไม้เพื่อการบริโภคของคน ปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กำลังเติบโตในเมืองต่างๆ ทั่วโลก ในการมองหาอาหารที่ผลิตในท้องถิ่น  นอกจากการบริหารงานในเมืองแล้ว เกษตรในเมืองยังได้รับความสนใจจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กลุ่มชุมชน และประชาชนจำนวนมาก ในระดับโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เชื่อว่าเกษตรในเขตเมืองและนอกเมืองมีบทบาทในด้านความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ “Urban Food Agenda” เป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญของ FAO เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงด้านอาหาร และโภชนาการในเขตเมืองและปริมณฑล  สนับสนุนความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานระหว่างประเทศ หน่วยงานในเมือง และภาคเอกชน

Seedwebs

March 29, 2022

ดูแลผักให้มีกินในหน้าร้อน

ช่วงปลายมีนาคมเข้าสู่เมษายน ก็หมายความว่าหน้าร้อนกำลังเข้ามาแล้ว ซึ่งเป็นฤดูหนึ่งที่ปลูกผักยาก ด้วยอากาศที่ร้อนจัด ฝนก็ตกลงมาน้อยมาก หากรดน้ำไม่สม่ำเสมอเพียงพอ ผักของเราก็จะเหี่ยวเฉา แคระแกรน โตได้ไม่ดีนัก การดูแลผักในฤดูนี้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลให้เหมาะสมต่อผักชนิดนั้นๆ สำหรับเทคนิดการตัดแต่งกิ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ และเทคนิดการทำน้ำหมักสมุนไพรไล่เพลี้ย

Seedwebs

March 24, 2022

เกษตรในเมืองกับยุคเศรษฐกิจรันทด (ปี 1929 -1930)

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีการเน้นด้านเกษตรในเมือง ในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินคำต่างๆ เช่น สวนผักชุมชน การเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน (CSA) การทำสวนผักบนดาดฟ้า การทำสวนผักในตู้คอนเทนเนอร์ การทำสวนผักแนวตั้ง สวนผักขนาดตารางฟุต และอื่นๆ อีกมากมาย  แม้แต่บริการส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดสรรทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในเมือง (Oberholtzer, Dimitri, Pressman, 2014)

Seedwebs

March 22, 2022

พลังของเกษตรในเมืองใหญ่ กับการเปลี่ยนแปลงชุมชน

คุณ Francey Slater ผู้ร่วมก่อตั้ง Mill City Grows หนึ่งในองค์กรเกษตรเมือง Lowell กล่าวว่า “เมื่อเราเริ่มทำเกษตรในเมืองแห่งแรกในปี 2013 คนคิดว่าเราบ้าไปแล้ว” เธอกล่าว “ที่ดินตรงหัวมุมเล็กๆ นั้นทั้งรกและเต็มไปด้วยขยะ” อาสาสมัครจำนวนมากรวมถึงเจ้าของที่ดินได้ร่วมกันย้ายดินและกำจัดขยะและวัชพืชเพื่อทำให้เกิดสวนผักแห่งนี้ขึ้น Francey เล่าต่อไปว่า “เมื่อสวนผักออกมาเป็นรูปเป็นร่างจึงเริ่มได้รับความสนใจมากมาย ผู้คนจากหน่วยต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือและเรียนรู้เพิ่มเติมในที่ดินผืนนี้ พูดได้ว่าสวนผักแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ”

Seedwebs

March 14, 2022

วิถีทางเลือกของเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ใช้กาแฟสื่อสารความยั่งยืน

บ้านไม้หลังกะทัดรัดล้อมรอบด้วยสวนเขียวชอุ่มในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ คือบ้านของอำนวย นิยมไพร หรือกวิ้ เกษตรกรรุ่นใหม่ชาวปกาเกอะญอ ที่ปัจจุบันครองอาชีพทั้งการทำเกษตรและการเผยแพร่องค์ความรู้ ทั้งเรื่องการทำเกษตรและแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง ผ่านพื้นที่ตรงนี้ที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดย่อม และผ่านผลิตภัณฑ์ที่เขาตั้งใจทำขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในท้องถิ่น และเพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน

Seedwebs

March 14, 2022

ชวนมาทำความรู้จัก Santry Community Garden สวนผักชุมชนเมือง Dublin ที่ได้รางวัล Top 10 Green Flag Community Award

สวนผักทำงานอย่างไร? โดยทั่วไปแล้ว สวนผักชุมชนต้องการกลุ่มแกนกลางที่มีอาสาสมัคร 8-10 คน สำหรับดูแลแปลงผักเป็นประจำ จากนั้นสมาชิกคนอื่นๆ สามารถเข้าและออกได้ตามเวลาที่อนุญาต มีพนักงานประจำสวนที่มีประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้เราสามารถรองรับผู้คนได้ทุกระดับ สมาชิกสามารถเข้าร่วมการทำสวนผักได้ทุกเมื่อที่เหมาะสม.

Seedwebs

March 14, 2022

ที่ร้างไม่ห่างรัก จากโรงเรียนอนุบาลร้าง สู่สวนผักกว้างๆ ที่หล่อเลี้ยงชุมชน

ชุมชนขนาด 800 หลังคาเรือนของหมู่บ้านสินสมบูรณ์ กลางย่านพุทธมนฑลสาย 4 แห่งนี้ดูเผินๆ อาจไม่ต่างจากชุมชนเมืองทั่วไป แต่ถ้าก้าวเข้ามามองในรายละเอียดจะพบการขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่สร้างอาหารที่น่าสนใจทั้งมิติของการเยียวยาปากท้องและการเยียวยาความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้น

Seedwebs

March 14, 2022
1 2 73