ความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง??

วันนี้คุณกินอะไร?

อาหารในความคิดความเข้าใจของคุณคืออะไร?

เรามีความมั่นคงทางอาหารกันมาน้อยเเค่ไหน?

ชวนมาทำความรู้จักเรื่องราวของชุมชนชาว “สวนผักคนเมือง” กับกระบวนการ ผลลัพธ์ ความงอกงามที่เกิดขึ้น บน “เส้นทางการปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต” ที่พวกเขาเเต่ละคนเริ่มต้น เเละลงมือทำ เพื่อสร้างความเปลี่ยนเเปลงให้กับอาหารของเมือง เเละเกิดความเปลี่ยนเเปลงต่อชีวิต สังคม และผู้คนมากมาย